Dla  aktywnych mieszkańców gminy Rymanów oraz sympatyków sportów przebywających w Rymanowie Zdroju dostępne jest boisko sportowe "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią. 


Boisko zlokalizowane jest w centrum Rymanowa Zdroju, nieopodal rzeki Tabor. Jest to obiekt wielofunkcyjny, oznaczenia na boisku wyznaczają pola do gry m.in. w piłkę nożną czy koszykówkę.  Boisko jest terenem ogrodzonym wysoką siatką, posiada niewielki parking. Obok boiska znajdują się sprzęty sportowe oraz plac zabaw dla dzieci.

 
Przebywanie oraz korzystanie z boiska sportowego zobowiązuje do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. 

REGULAMIN
1. Administratorem boiska jest Przewodniczący Zarządu Osiedla (tel. 502 119971)
2. Boisko czynne jest przez cały tydzień w godz. 8-22
3. W celu korzystania z boiska wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
5. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
6. Zabrania się:
- wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boiska: rowery, motorowery, rolki, deskorolki, wszelkie pojazdy mechaniczne,
- niszczenie płyty sportowej i osprzętu boiska,
- wchodzenia na urządzenia i ogrodzenie boiska,
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie boiska,
- zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
- przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
- wprowadzania zwierząt,
- przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia,
- brudzenia nawierzchni błotem, guma do zucia itp,
- ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń wywierających duże naciski jednostkowe.
7. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
8. Wyposażenie i osprzęt sportowy należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
9. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.