Wokół Rymanowa Zdroju rozciągają się atrakcyjne piesze ścieżki:

* Ścieżka zielona
* Ścieżka żółta
* Ścieżka niebieska
- Ścieżka przyrodnicza i ścieżka zdrowia:
* czerwona
* niebieska