Ścieżka przyrodnicza "Rymanów Zdrój" jest jedną z najpopularniejszych pieszych tras. Oznakowana jest biało-czerwonym kółkiem i ma długość około 8,5 km.
Przejście trasy zajmuje okolo 3-4 godziny w spokojnym tempie, początek ściezki i jej koniec znajduje się przy leśniczówce na Wołtuszowej. W tym miejscu mozna zostawić samochód na parkingu.

Ścieżka przyrodnicza "Rymanów Zdrój" przebiega głównie przez tereny leśne, po jej drodze napotkać mozna punkty informacyjne o tematyce przyrodniczej, historycznej, geologicznej jak i krajoznawczej. Łącznie do obejrzenia 17 stanowisk z istotnymi wiadomościami.

Stanowiska na trasie ścieżki przyrodniczej:
1. Historia Rymanowa Zdroju
2. Torfowisko - znajdziemy tutaj rośliny łąckowe, bagienne i blotne. To zbiorowisko odpowiedzialne jest za wytwarzanie zloży torfu.
3. Zamczyska - góra 561 m n.p.m. jest dominującą w tym terenie. Legendy wskazują na to, że istniał tu niegdyś zamek, z którego ruin uzyskano kamienie na budowę kościoła w Rymanowie.
4. Mrowiska
5. Wierchowo - punkt widokowy - polanka na zboczach Zamczyska otoczono młodym lasem, rozpozciera się z niej wspaniały widok, miedzy innymi na górę Żabią czy Kopiec.
6. Paprocie
7. Ochrona Lasu
8. Kopalnia - opuszczona kopalnia ropy naftowej, ze względu na możliwośc skażenia wód mineralnych na tym terenie zrezygnowano z jej pozyskiwania
9. Pomnik przyrody Daglezja - stanowisko jedlicy zielonej, obcego gatunku na terenie polskich lasów (pierwotnie wywodzi się z Ameryki Północnej)
10. Karmnisko dla zwierząt lesnych
11. Skrzypy
12. Horodziska
13. Środowisko łąkowe
14. Barwinek
15. Wołtuszowa Cerkwisko 

16. Remiza dla ptaków
17. Punkt czynnej ochorny płazów